Ames Intermediair voor uw zakelijke computer- elektronica verzekering!

De zakelijke computerverzekering is bedoeld voor het verzekeren van bedrijfsmatig gebruikte computers en andere elektronica. Computers en bijbehorende zaken als software zijn voor uw bedrijf een grote investering. Reparatiekosten zijn niet eenvoudig in te schatten en daardoor moeilijk te budgetteren voor uw bedrijf. Op de computerverzekering kan een bedrijf zich hiervoor tegen een vaste jaarlijkse premie verzekeren.

De zakelijke computerverzekering biedt daarnaast dekking voor schade die door bijvoorbeeld kortsluiting en virussen ontstaat. U kunt een zakelijke computerverzekering doorgaans uitbreiden met dekkingen voor schade aan uw netwerk, extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur en (data)reconstructiekosten (voor schade aan uw bestanden).
Een zakelijke computerverzekering biedt geen dekking voor schade door slijtage en normaal gebruik. Ook schade veroorzaakt door catastroferisico’s, zoals een aardbeving of oorlog, is uitgesloten

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>