Ames Intermediair voor uw AOV!

Een AOV verzekering keert een vergoeding uit als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt. Deze verzekering kunt u afsluiten als ondernemer of als particulier.

AOV verzekering voor ondernemers
Tot 1 augustus 2014 bestond er een wet voor zelfstandigen die zorgde voor een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, de zogenaamde Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). Nu is deze wet echter afgeschaft en moet u als ondernemer zelf zorgen voor een inkomen als u arbeidsongeschikt bent geraakt. Dit kunt u doen door een AOV verzekering voor ondernemers af te sluiten. Als u dan arbeidsongeschikt raakt, heeft u alsnog een inkomen en kunt u uw bedrijf laten voortbestaan. Eigenlijk is het voor elke ondernemer van belang om een AOV verzekering af te sluiten. Particulieren kunnen nog terugvallen op de WIA, maar ondernemers hebben helemaal geen inkomen meer als ze arbeidsongeschikt zijn. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan soms hoge kosten met zich meebrengen, maar het is het zeker waard. U wilt als ondernemer niet zonder inkomsten komen te zitten als u tijdelijk of permanent niet kunt werken door arbeidsongeschiktheid.

AOV verzekering voor particulieren
Voor particulieren is er wel een wet die gedeeltelijk hun inkomen vergoedt bij arbeidsongeschiktheid, namelijk de WIA oftewel de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u dus nog wel een deel van uw inkomsten. Deze inkomsten zijn vaak echter een stuk lager dan de normale inkomsten van uw werkgever, waardoor het lastig kan zijn om elke maand uit te komen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u nog wel een aantal uren? Dan krijgt u volgens de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) 70% vergoed van het verschil tussen uw oude en uw nieuwe loon. Hiermee gaat u dus ook financieel achteruit.

Schadeverzekering of sommenverzekering
Bij het afsluiten van een AOV verzekering kunt u kiezen voor een schadeverzekering of een sommenverzekering. Als u een schadeverzekering hebt afgesloten en arbeidsongeschikt raakt, keert de verzekeraar de schade uit die u hebt opgelopen. Dit betekent dat uw inkomen wordt getoetst en aan de hand hiervan wordt een bepaald bedrag uitgekeerd. Kunt u nog een aantal taken zelf uitvoeren of nog een bepaald aantal uren werken? Dan worden de inkomsten die dit oplevert van het bedrag afgehaald. Het kan daarom soms lastig zijn om precies te bepalen welke vergoeding u krijgt. Met een sommenverzekering verzekerd u zich voor een bepaald bedrag tegen arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering wordt een vast bedrag afgesproken dat u krijgt uitgekeerd zodra u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor hoeft uw inkomen niet te worden getoetst en ontstaan er geen vragen over het precieze bedrag dat moet worden vergoed. Als u na verloop van tijd minder salaris krijgt en arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat u dan een hoger inkomen ontvangt. Dit werkt echter ook omgekeerd: als u ten tijde van arbeidsongeschiktheid een hoger loon krijgt van uw werkgever, worden uw inkomsten lager als u arbeidsongeschikt raakt.

Als u een schadeverzekering wilt afsluiten dan is de te betalen premie onder andere afhankelijk van de volgende factoren:
• Het percentage van het inkomen dat u gedekt wilt hebben.
• De gewenste wachttijd; dat is de periode waarover nog geen uitkering plaatsvindt.
• De gewenste eindleeftijd van de verzekering.
• Het percentage arbeidsongeschiktheid waarboven uitgekeerd dient te worden.
• Van welke uitsluitingen er sprake is of kan zijn.
• Van tijdelijke acties van de verzekeraars.

Het inventariseren van uw eisen, wensen, kennis en randvoorwaarden, maar met name de speurtocht naar een AOV die daarbij het dichtst in de buurt komt én het goedkoopste is, is erg ingewikkeld, en vraagt om advies.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>