Ames Intermediair voor uw levensverzekering!

Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. Een levensverzekering heeft, zoals de naam al zegt, altijd te maken met het leven van een verzekerde. De verzekeraar keert uit wanneer:
• De verzekerde komt te overlijden
• De verzekerde op een afgesproken moment nog in leven is
• bij zowel overlijden als bij leven op een afgesproken moment

Met een levensverzekering kan men de financiële risico’s van overlijden beperken. In geval van overlijden kunnen nabestaanden te maken krijgen met een inkomensprobleem. Zeker wanneer de overleden persoon de kostwinner van het gezin was. Maar ook bij lang leven kan men te maken krijgen met een tekort aan budget. Immers, er moet gedurende al die levensjaren wel voldoende inkomen zijn om van te leven.
Bovengenoemde risico’s noemen we het ‘kort leven risico’ en het ‘lang leven risico’. Deze risico’s kun u zelf dragen door te zorgen voor een groot vermogen. U kunt ze ook overdragen aan een verzekeraar.

Soorten levensverzekeringen
Er zijn dus verschillende soorten levensverzekeringen. Veel voorkomende levensverzekeringen zijn de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering kan online worden afgesloten bij Verzekeringen-Online.nl. Beide verzekeringen keren uit bij overlijden. Andere veel voorkomende levensverzekeringen zijn kapitaalverzekeringen of lijfrenteverzekeringen, deze keren uit bij leven. Wanneer een verzekering uitkeert in geval van overlijden en in geval van leven dan spreken we meestal van een gemengde verzekering.

Naast bovengenoemde verzekeringen komt het ook voor dat pensioenen, spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen als levensverzekering aangeduid.

Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering sluit u af om de kosten van uw uitvaart te dekken wanneer u komt te overlijden. Deze verzekering zorgt ervoor dat u uw nabestaanden niet achterlaat met de hoge kosten van uw begrafenis of crematie. Je betaalt een premie aan de verzekeraar en wanneer u komt te overlijden wordt een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd.

Overlijdensrisicoverzekering
Wanneer u een partner heeft deelt u vaak samen de kosten, als één van beiden komt te overlijden dan moet de ander de kosten alleen blijven betalen. Denk aan hypotheeklasten of huur, extra kinderopvang, enzovoort.
De overlijdensrisicoverzekering is er om financiële problemen voor uw nabestaanden te voorkomen. De overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat er geld wordt uitgekeerd aan de partner en eventuele gezinsleden in geval overlijden.

Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert eenmalig een bedrag uit op een afgesproken datum. De verzekeringnemer legt maandelijks een bedrag in, deze premie kan gespaard of belegd worden. Vaak is een kapitaalverzekering gekoppeld aan een hypotheek zodat de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer afgelost kan worden.
De kapitaalverzekering is vrijwel altijd een gemengde verzekering. Er wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd als de verzekerde nog in leven is maar, er wordt ook uitgekeerd als de verzekerde tussentijds komt te overlijden.

Lijfrenteverzekering
De lijfrenteverzekering verzekerd u van een inkomen op een bepaald moment, bijvoorbeeld wanneer u met pensioen gaat. U betaalt eenmalig of periodiek premie aan uw verzekeraar. Als u de premie in één keer betaalt spreekt men van een koopsom. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u een erfenis krijgt en een bedrag opzij wilt zetten voor later.

Gemengde verzekering
Bij een gemengde verzekering komt op de einddatum van de verzekering een vastgesteld bedrag inclusief eventuele opgebouwde winst beschikbaar. Wanneer de verzekerde voor de einddatum overlijdt dan wordt ook een afgesproken bedrag, inclusief eventuele opgebouwde winst, uitgekeerd door de verzekeraar.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>