Ames Intermediair voor uw opstalverzekering!

Met een opstalverzekering (ook wel: woonhuisverzekering) is uw woning o.a. verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak. Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met hypotheek heeft. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

De opstal bestaat veelal uit uw woning en alle onroerende zaken die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, zonnepanelen, centrale verwarming en sanitair. U kunt ook glas meeverzekeren. Fundamenten kunnen ook worden meeverzekerd. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten. Heeft u een appartement, dan sluit de Vereniging van Eigenaren (VvE) een opstalverzekering af voor het hele gebouw. Voor sommige zaken in uw eigen appartement, zoals een dure keuken, kunt u een extra dekking afsluiten.

Sluit u een opstalverzekering af? Dan moet de waarde van de opstal worden vastgesteld. Het gaat dan om de herbouwwaarde van het woonhuis. Dat is het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraars gebruiken hiervoor een herbouwwaardemeter. Verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie.

De jaarpremie voor een opstalverzekering kan sterk verschillen per verzekeraar en per regio. De hoogte van de premie hangt verder ondermeer af van:
• De bouwwijze van uw woning (hout, steen, pannendak, riet)
• De staat van onderhoud
• De herbouwwaarde

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>