Ames Intermediair voor uw bedrijfsrechtsbijstandverzekering!

Als ondernemer, met of zonder personeel, sluit u bedrijfsverzekeringen af om risico’s af te dekken die u zelf financieel niet kunt of wilt dragen. Of u nu ZZP’er bent of een bedrijf heeft met personeel, u maakt steeds bewust een keuze wat u wel en niet verzekert.

Veel ondernemers verzekeren de kosten van juridische hulp niet. De reden laat zich raden: een bedrijfsrechtsbijstandverzekering is duur. U betaalt al snel enkele honderden euro’s per jaar. Maar realiseert u zich dat het inhuren van een advocaat al snel meer kost? Een rechtsbijstandverzekeraar helpt u bij juridische conflicten en neemt u een (financiële) last van uw schouder. U kunt zich hierdoor blijven focussen op uw activiteiten als ondernemer.
Op de meeste bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen zijn de volgende dekkingen van kracht:
• Conflicten m.b.t. kopen, huren en onderhouden van bedrijfsruimten
• Conflicten met leveranciers van diensten/ goederen t.b.v. uw eigen bedrijfsvoering: Dit kan bijvoorbeeld een foute of slechte levering betreffen of herhaalde storingen in ICT netwerken.
• Conflicten met klanten die goederen en diensten van u afnemen:
• Conflicten m.b.t. aanneemovereenkomsten: U denkt alles keurig geregeld te hebben met een goede overeenkomst. Toch houdt uw opdrachtgever zich niet aan de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de aanneemovereenkomst. Dan kunt u de hulp van een bedrijfsrechtsbijstandverzekering goed gebruiken.
• Conflicten met uw personeel:Een conflict met een van uw werknemers levert ellende op waar u als werkgever niet op zit te wachten. Hoe gaat u te werk als een conflict zich toch voordoet? Uw bedrijfsrechtsbijstandverzekering kan u bijstaan in het conflict.
• Als subdekking kunt u bedrijfsvoertuigen meeverzekeren: Naast uw bestelauto- of autoverzekering, kan het handig zijn om ook rechtsbijstand voor uw motorvoertuig te hebben. Naast de schade die u heeft veroorzaakt met uw voertuig, bent u dan ook verzekert van rechtshulp.

Let op dat een rechtsbijstandverzekering een inlooptermijn kent van drie maanden. Dit betekent dat als u vandaag een verzekering afsluit u pas dekking heeft voor juridische hulp na drie maanden. Ontstaat een conflict in deze periode van drie maanden dan zal er voor dit conflict geen dekking zijn. Tevens bestaat er geen dekking voor reeds ontstane conflicten (inloop).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>