Ames Intermediair voor uw gebouwenverzekering!

Schade aan het bedrijfsgebouw kan vele oorzaken hebben en voor u voor veel last zorgen. Wanneer u uw bedrijfsgebouw met een gebouwenverzekering verzekerd, worden de kosten van de materiële schade vergoedt.

Met de gebouwenverzekering verzekert u zich tegen schade aan het bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en sneeuwdruk. Daarnaast worden de kosten die u maakt om de schade te beperken(bereddingskosten), ook gedekt door de verzekeraar. Dit geldt ook voor de kosten van het vaststellen van de schade en kosten(expertisekosten).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>