Ames Intermediair voor uw CAR- en montageverzekering!

Bij bouwprojecten kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Of een luxe keuken die tijdens de montage beschadigd raakt. Omdat er vaak veel partijen bij betrokken zijn, is het niet altijd duidelijk wie er dan verantwoordelijk is.

Met de CAR- en Montageverzekering is alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat verzekerd, of het nu door bouw- , montage- of installatiewerkzaamheden wordt veroorzaakt. En ook schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd.
De aanvullende dekking hulpmateriaal verzekert schade aan (of diefstal van) uw ongemotoriseerd hulpmateriaal dat op het bouw-/montageterrein aanwezig is. Zoals steigers, keten, loodsen en gereedschappen.
Met de aanvullende dekking ‘Eigendommen van directie en personeel’ verzekert u zich tegen beschadiging, verlies of diefstal van privé-eigendommen die worden ingezet voor het werk.
Met de aanvullende dekking Transport verzekert u zich tegen schade aan bouwcomponenten tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland. Zowel beschadiging als diefstal is verzekerd, vanaf het moment dat de bouwcomponenten worden geladen totdat ze op de werklocatie zijn aangekomen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>