Ames Intermediair voor uw verzuimverzekeringen!

Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Dan ligt het werk stil, terwijl u het loon van uw medewerker gewoon doorbetaalt. Daar komen de kosten voor zijn of haar terugkeer nog bij. Verzuimverzekeringen vergoeden het loon van uw zieke medewerker. En u krijgt hulp van experts om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken. Zo is uw medewerker snel weer aan het werk.

Welke verzekeringsvormen zijn er? Stop Loss en Conventioneel. Een Stop Loss verzekering kent een eigen risico (ook wel eigen behoud genoemd) in geld (alle ziektegevallen worden gecumuleerd) en Conventioneel een eigen risico in dagen (meestal per ziektegeval). Stop Loss is het meest geschikt voor grotere ondernemingen (vanaf minimaal 50 werknemers) en Conventioneel voor kleinere werkgevers. Grotere bedrijven, vanaf 50 werknemers en groter, met een laag tot gemiddeld ziekteverzuim kiezen vaak voor de stop-loss variant.
Indien u echter zekerheid wilt hebben dat de verzekering tot uitkering komt bij een calamiteit kunt u uiteraard ook kiezen voor de conventionele variant met een langere wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden of één jaar. Kan ik het ziekteverzuim volledig verzekeren? Nee, er is altijd een eigen risico van toepassing of in geld (Stop Loss) of in dagen (Conventioneel). Gebruikelijke eigen risico’s zijn 10, 20, 30, 60, 90, 180 en 360 werk- of kalenderdagen. Daarnaast betaalt u bij ziekte ook de werkgeverslasten door. U kunt deze (gedeeltelijk) afdekken door deze mee te verzekeren, bv 25% van de loonsom.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>