Ames Intermediair voor uw inboedelverzekering!

Door inbraak, brand of lekkage kan uw inboedel flinke schade oplopen. Een goede inboedelverzekering is daarom belangrijk.
Alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding behoren, vormen samen uw inboedel. Kostbaarheden zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd. Een motorvoertuig of een caravan behoren niet tot de inboedel. Schade als gevolg van een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten.

Verzekerd bedrag
Als u een inboedelverzekering afsluit of wijzigt, moet de waarde van de inboedel (opnieuw) worden vastgesteld. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken hiervoor inboedelwaardemeters. Veel verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan inflatie. Andere verzekeraars eisen dat u bijvoorbeeld elke vijf jaar opnieuw de inboedelwaardemeter invult.

Kosten inboedelverzekering
De premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van:
• soort dekking;
• verzekerd bedrag;
• de bouwwijze van uw woning (hout, steen, pannen dak, riet);
• inbraakbeveiliging;
• woonplaats;
• eigen risico.

Verzekeringspremies verschillen per regio. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en andere steden die als ‘riskant’ worden bestempeld, betaalt u meer en zijn de verzekeringsvoorwaarden minder gunstig. Zo is er vaak een verplicht eigen risico voor diefstal en inbraak. Bovendien worden sieraden, audio- en video-apparatuur en contant geld meestal niet volledig verzekerd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>