Ames Intermediair voor uw WEGAM verzekering!

Bent u als werkgever aansprakelijk indien uw werknemers schade oplopen tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig? De WEGAM verzekering dekt uw werkgeversaansprakelijkheid af in geval van schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt. Dit kan zijn op basis van aansprakelijkheid, maar ook op grond van een schadevergoedingplicht op basis van de relatie werkgever – werknemer, alsmede op basis van het principe van de redelijkheid en billijkheid.

Het maakt hierbij niet uit of het een auto van het bedrijf, een leaseauto of een privéauto van de werknemer betreft.
De aansprakelijkheid van de werkgever gaat verder dan alleen tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig. De aansprakelijkheid is ook van toepassing in de volgende situaties:
• bij werkzaamheden op de fiets of lopend
• indien de werkgever activiteiten organiseert (Rollerskate -Arrest van 2009)

In alle gevallen is wel vereist dat sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden of het deelnemen aan activiteiten die door (of in opdracht van) de werkgever zijn georganiseerd. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op het zogenaamde Arena Arrest (zie onder). Wat betekent dit van de Hoge Raad voor u als werkgever? Op grond van dit arrest is het duidelijk dat u in deze gevallen moet opkomen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig (waarbij het er niet toe doet of dat een motorrijtuig van de werkgever, of van de werknemer zelf is). Aangezien de WAM-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid van de autoverzekering) niet het risico van de bestuurder dekt en een dergelijke schade in beginsel niet is gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (op grond van de algemeen gehanteerde uitsluiting ter zake “schade met of door motorrijtuigen”) dient u maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat een schade van een werknemer voor uw rekening komt, waardoor de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt (het kan bij letselschade immers om zeer grote schadebedragen gaan)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>