Ames Intermediair voor uw AVP verzekering!

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen kosten waarvoor u of uw gezinsleden voor aansprakelijk zijn. Heeft u per ongeluk letsel aan iemand toegebracht? De kosten kunnen snel oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een goede dekking tegen deze financiële gevolgen!

Met een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) bent u verzekerd voor schade waarvoor u, uw gezinsleden of u als bezitter van huisdieren aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld, uw kind schiet tijdens het voetballen per ongeluk de bal door een ruit. U kan aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast kunt u per ongeluk letsel aan een ander toebrengen, met hoge kosten als gevolg. Per schadegeval geldt een maximaal verzekerd bedrag, waarin u diverse keuzemogelijkheden heeft.
Niet verzekerd bij een AVP is bijvoorbeeld schade door of met een motorrijtuig of een verzekerde die niet woonachtig in Nederland is. Daarnaast dekt de AVP geen schade wanneer de verzekerde zaken van derde onder zich heeft.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>